Hyväntekeväisyys

FIN Face of Beauty International 2024 -kilpailua varten olen kehittänyt kampanjan #DareToBeBeautiful, jonka ideana on edesauttaa naisten itseilmaisua. Tarkoitus on rohkaista naisia kertomaan mielipiteensä, asettamaan rajoja ja ilmaisemaan itseään. Osana kampanjaa olen luonut henkisen itsepuolustusoppaan naisille.

LATAA MAKSUTON OPAS

EN For the Face of Beauty International 2024 pageant, I have developed a campaign called #DareToBeBeautiful, which aims to promote women’s self-expression. The idea is to encourage women to voice their opinions, set boundaries, and express themselves. As part of the campaign, I have created a mental self-defense guide for women.

DOWNLOAD THE FREE GUIDE

CN 对于2024年世界美容小姐大赛,我制定了一个名为#敢于美丽(#DareToBeBeautiful)的宣传活动,旨在促进女性的自我表达。这个想法是鼓励女性发表自己的意见,设定界限,并表达自己。作为该活动的一部分,我为女性制作了一份心理自卫指南。

下载免费指南

Miss Suomi 2022 -kilpailua varten kehitin Teetä & empatiaa -hyväntekeväisyysprojektin, joka tarjoaa maksutonta keskusteluapua livenä ja etänä. Lukuisten yhteistyökumppaneiden avulla on toteutunut jo 56 tapaamista. Voitin Miss Suomi -kilpailussa palkinnon parhaasta hyväntekeväisyysprojektista. Kiitos jokaiselle, joka on ollut mukana!